Termeni și condiții

🌵 DEFINIȚII ȘI TERMENI 🌵


Site-ul www.cactusplay.ro, denumit în continuare cactusplay.ro, este administrat de SC ABG ECHILIBRUM SOLUTIONS SRL, cu sediul social în București, Aleea Eprubetei, nr 21-23, scara A, etaj 5, apartament 55, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/19132/2021, având Codul Unic de Înregistrare 45171272 și următorul cont bancar: RO79BTRLRONCRT0624065001 deschis la Banca Transilvania.

🌵Vânzător – cactusplay.ro, prin intermediul magazinului online www.cactusplay.ro , intitulat generic “cactusplay.ro” este denumit “Vânzător”.

🌵Cumpărător – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică efectuează o Comandă.

🌵Client – poate fi orice persoană fizica care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către cactusplay.ro (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între cactusplay.ro și acesta.

🌵Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică.

🌵Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

🌵Coșul meu – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Produse pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior;

🌵Site – magazinul online găzduit la adresa web www.cactusplay.ro.
Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare intre Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa produse de pe Site.

🌵Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

🌵Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat intre Vânzător și Cumpărător, fară prezenta fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

🌵Conținut – toate produsele, textele, imaginile și conținutul video de pe site-ul magazinului sunt denumite “Conținut”

🌵Document – prezentele Termene și Condiții.

🌵Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea “Cont/Favorite” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

🌵Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui serviciu de către cactusplay.ro, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

🌵Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile produselor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

🌵 DOCUMENTE CONTRACTUALE 🌵

Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

Notificarea primita de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezerva dreptul de a modifica cantitatea produselor din Comanda. Daca modifică cantitatea de produse din Comanda va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

Contractul se consideră încheiat intre Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

🌵 POLITICA DE VÂNZARE ONLINE 🌵

 

Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător.

Pentru motive justificate cactusplay.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel cactusplay.ro. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al cactusplay.ro, pe e-mail la adresa contact@cactusplay.ro pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor sus menționate.

Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta la adresa de email contact@cactusplay.ro. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

cactusplay.ro poate publica pe Site informații despre produse și/sau promoții practicate de către acesta într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Toate tarifele aferente Produselor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

🌵 DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ 🌵

Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a cactusplay.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare) și este protejat de Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare - privind dreptul de autor și drepturile conexe, Legea nr.84/1998 - privind mărcile și indicațiile geografice și Legea nr. 129/1992, republicată - privind desenele și modelele industriale. Dacă întâmpinați pe acest site probleme sau încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală, vă rugam să ni le sesizați la adresa de e-mail contact@cactusplay.ro .

Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părti, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de cactusplay.ro, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al cactusplay.ro asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al cactusplay.ro.

Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidenta Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat intre cactusplay.ro și acesta, și fară nicio garanție implicit sau expres formulată din partea cactusplay.ro cu referire la acel Conținut.

Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului. Copierea, stocarea, modificarea ori transferarea cu orice titlu, în parte ori întreg a site-ului și/sau a conținutului nu sunt permise fără acordul explicit, scris, al cactusplay.ro și sunt sancționate potrivit legislației în vigoare.

În cazul în care cactusplay.ro conferă Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea cactusplay.ro pentru respectivul Client/Cumpărător/Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta exista.

🌵 COMANDA🌵

Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a produsului.

Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fară nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fară ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

🌵 neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plații online;

🌵invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de cactusplay.ro, în cazul plații online;

🌵datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

🌵 FACTURARE🌵

Prețurile produselor si serviciilor afișate în cadrul site-ului www.cactusplay.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru produsele livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă comenzii ce conține produse vândute de cactusplay.ro în format electronic sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Cont / Comandă sau în format fizic în colet.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de cactusplay.ro, putandu-le salva și arhiva la rândul sau în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic în Cont sau prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail menționată în Cont sau în format fizic în colet.

Datele cardului de plată ale Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile cactusplay.ro și nici nu vor fi stocate de către de cactusplay.ro, ci de către procesatorul de plăti integrat în Site, EuroPayment Services / www.euplatesc.ro entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

🌵 MODALITĂȚI ȘI TERMENI DE PLATĂ 🌵

Vânzătorul pune la dispoziția Cumpărătorului / Utilizatorului, următoarele metode de plată:

🌵online cu card

🌵în numerar la livrare (sistem ramburs), plata preţului fiind efectuată direct la Curier.

Metodele de plată actuale sunt specificate în cadrul www.cactusplay.ro în coşul de Cumpărături, secțiunea "Plată".

🌵Plata online cu card:

Plata prin card bancar reprezintă un mijloc simplu, rapid și securizat pentru cumpărarea online.
cactusplay.ro comercializează online Bunurile sale prin intermediul serviciilor de plată Netopia MobilPay.
cactusplay.ro nu are acces la datele cardului dumneavoastră și nu poate fi făcut răspunzător de nicio fraudă asupra cardului folosit la plasarea comenzii.

Plățile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și MasterCard/Maestro) se efectuează prin intermediul sistemului "3-D Secure", elaborat de organizațiile ce asigură tranzacțiilor online același nivel de securitate că cele realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant. "3-D Secure" asigură, în primul rand, că nicio informație legată de cardul tău să fie transferată sau stocată, în niciun moment al procesului, pe serverele magazinului sau pe serverele procesatorului de plăti, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și MasterCard.

Acceptăm plata cu carduri VISA, Master Card, Maestro și Visa Electron. Banii vor fi retrași din cont în momentul finalizării comenzii, în urma completării datelor cardului și a sumei aferente valorii comenzii în interfața procesatorului de plăti Netopia ce se vă deschide din pagina coșului de cumpărături.

Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru tranzacțiile efectuate online cu cardul.

Pentru comenzile plătite cu cardul, în cazul solicitării unui retur, suma vă fi returnată pe același card utilizat la tranzacționare, în decurs de maxim 14 de zile de la acceptarea returului sau prin virament bancar.

🌵
Numerar, în sistem ramburs la primirea coletului:

În cazul în care Cumpărătorul/Utilizatorul alege să plătească ramburs la primirea coletului, acesta este obligat să efectueze plata la primirea coletului, în caz contrar coletul nu îi va fi livrat de Curier. Refuzul primirii coletului duce la rezoluţiunea Contractului la Distanţă şi descarcă Vânzătorul de obligaţia unei noi livrări a produsului respectiv.

Eliberarea chitanței se face de către firma de curierat, vă rugăm să o cereți curierului.
Pentru persoanele juridice limita de plată în lei este de 5.000 RON numerar pe zi.
Pentru persoanele fizice limita de plată este de 10.000 RON numerar pe zi.

Pentru comenzile plătite în sistem ramburs la curier, în cazul solicitării unui retur, Cumpărătorul /Utilizatorul trebuie să pună la dispoziția Vânzătorului un cont bancar pentru a putea fi returnată contravaloarea comenzii, în decurs de maxim 14 de zile de la acceptarea returului.

În situația în care un Cumpărător / Utilizator are mai mult de 2 comenzi neridicate din motive imputabile exclusiv acestora (refuz, neridicare colet), Vânzătorul își rezervă dreptul de a solicita plata în avans prin virament bancar sau online cu card.

🌵 POLITICA DE RETUR 🌵

Conform art. 9 din Ordonanța de Urgență nr. 34 din 2014 Cumpărătorul / Utilizatorul are la dispoziție 14 zile de la primirea produsului pentru a își exercita dreptul de retragere, adică să returneze produsul fără a își justifica decizia.
În plus, față de dreptul de retragere menționat mai sus, cactusplay.ro îi oferă Cumpărătorului / Utilizatorului posibilitatea de a returna produsele achiziționate de pe www.cactusplay.ro pentru o perioadă de 30 zile de la momentul achiziționării.
Pentru realizarea returului este necesară prezentarea bonului fiscal sau a facturii pe care să fie înscris produsul care se dorește a fi returnat. Pentru finalizarea returului este necesară furnizarea datelor de identificare (nume, prenume, adresă de domiciliu), conform art. 319 din Codul Fiscal, și semnarea dispoziției de plată, în cazul returului de bani în numerar.

Dacă produsele pe care le-ați cumpărat nu sunt mărimea sau culoarea potrivite sau descoperiți că nu sunt potrivite scopului pentru care le-ați achiziționat, cactusplay.ro vă oferă posibilitatea returnării acestora în scopul schimbării sau rambursării contravalorii acestora.
Pentru a fi acceptate la retur, produsele trebuie să fie noi (să nu fi fost folosite). Transportul produselor se vă face pe cheltuiala dumneavoastră.
cactusplay.ro își rezervă dreptul de a analiza și decide acordarea sau nu a returului pentru fiecare solicitare în parte.

Cumpărătorul / Utilizatorul are mai multe posibilități de a returna un produs:

🌵
Efectuarea unui retur fizic:

Aduceți produsul la depozitul cactusplay.ro, situat în București, Aleea Eprubetei, Nr 21-23, scara A, etaj 5, apartament 55, Sector 3, împreună cu bonul fiscal sau factura fiscală.
Vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa contact@cactusplay.ro, pentru a stabili intervalul orar pentru returul fizic.

🌵 Efectuarea un retur online:

În cazul în care doriți să returnați produsul și să primiți contravaloarea acestuia, vă rugăm să ne transmiteți solicitarea pe adresa de email contact@cactusplay.ro împreună cu următoarele informații: nume și prenume, număr comandă, IBAN, nume titular cont bancar, nume bancă, adresă bancă, motivul returului.
Contravaloarea transportului plătit inițial nu se rambursează, acesta este costul unui serviciu realizat de o parte terță (o firmă de curierat).

Coletul se expediază la adresa: București, Aleea Eprubetei, Nr 21-23, scara A, etaj 5, ap 55, Sector 3, SC ABG ECHILIBRUM SOLUTIONS SRL, persoane de contact Alin Gheorghe/Bianca Gheorghe.

Dacă doriți să realizăm noi preluarea coletului retur de la dumneavoastră, prin intermediul curierului cu care avem contract, vă rugăm să ne solicitați acest lucru în scris, contravaloarea transportului va fi scăzută din valoarea produselor ce vă vor fi rambursate.

În cazul în care doriți să schimbați produsul cu un altul, vă rugăm să ne transmiteți solicitarea pe adresa de email contact@cactusplay.ro împreună cu următoarele informații: nume și prenume, număr comandă, număr de telefon, motivul returului.

*Banii se virează în contul clientului în termen de 14 zile lucrătoare, în funcție de bancă. Cele 14 zile se calculează din momentul procesării returului.
Nu acceptăm colete returnate prin Poșta Română sau colete cu plata la destinatar.


🌵 POLITICA DE LIVRARE 🌵

Modalități și costuri de transport.

Livrarea Produselor este disponibilă doar pe teritoriul României (*momentan).
cactusplay.ro pune la dispoziția Cumpărătorului / Utilizatorului următoarea metoda de livrare:

Expediere / Livrare prin curier rapid oriunde în România.
Livrarea produselor se realizează prin intermediul Curierului, la adresa specificată de Cumpărător/Utilizator în comandă.

Comanda este pregătită imediat după confirmarea plătii pentru produsele aflate în stoc, iar livrarea prin curier se realizează în 24-48 ore lucrătoare din momentul expedierii, prin intermediul serviciului de curierat rapid.
Comenzile care vor veni în intervalul vineri-duminică, vor fi tratate începand cu următoarea zi de luni.
Nu se percep taxe pentru kilometri sau kilograme suplimentare.

* Excepții de livrare la termen pot face perioadele de Sărbători (luna Decembrie), reduceri (Black Friday) și condițiile meteo nefavorabile. În aceste perioade termenul de livrare de 24-48 ore lucrătoare poate fi depășit.
* Pot exista situații excepționale, când produsul comandat nu se mai află pe stoc în momentul comenzii sau se aduce pe comandă din stocul furnizorului.

Livrările se fac doar în zilele lucrătoare de Luni până Vineri.

IMPORTANT: În situația în care destinatarul nu se află pe tot parcursul zilei la o singură adresă (spre exemplu este la serviciu până la ora 17:00), aveți opțiunea de a introduce și o adresă secundară (exemplu domiciliu), în câmpul de observații, cu mențiunea de a ne transmite toate informațiile astfel încât, coletul să poată fi livrat în aceeași zi.
Livrările se efectuează de Luni până Vineri până la ora 18:00.


Termene şi Condiţii de Livrare

În cazul comenzilor cu ridicare personală este necesar că persoana care va prelua coletul să prezinte la punctul de ridicare un act de identitate sau numărul comenzii.
Cumpărătorul/Utilizatorul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezenței acestuia la adresa aleasă pentru livrarea Comenzii.
Cumpărătorul/Utilizatorul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată, în intervalul orar în care curierul îl anunță că livrează comanda, în caz contrar urmând a suporta taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar în care se livrează comanda va putea fi modificat doar cu acordul curierului.

În cazul în care Cumpărătorul/Utilizatorul se află în imposibilitatea recepționării comenzii în mod personal, comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării prealabile către curier a numărului comenzii.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către cactusplay.ro la momentul predării produselor comandate către Cumpărător/Utilizator.

Recepția Produselor

Cumpărătorul/Utilizatorul are obligația de a semna bonul de livrare (AWB) prezentat de către curier la livrarea produselor comandate, la care este anexată nota de livrare ce conține toate informațiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preț).
De asemenea, Cumpărătorul/Utilizatorul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod olograf pe nota de livrare, pentru a putea fi luate în considerare. Orice reclamații ulterioare, cu privire la aceste aspecte, sunt nule.

🌵 DISPONIBILITATEA PRODUSELOR PE SITE 🌵

“în stoc” – avem mai mult de 3 bucăți în stocul cactusplay.ro.
“stoc limitat” – avem mai puțin de 3 bucăți în stocul cactusplay.ro.
“în stoc furnizor” – Bunul nu este disponibil în stocul cactusplay.ro.
“nu este în stoc” – Produsul nu mai este disponibil în stocul cactusplay.ro.
“momentan indisponibil” – momentan nu putem procura produsul pentru că nu se găsește în stocul furnizorului.

🌵 COMUNICĂRI COMERCIALE🌵

Cumpărătorul/Utilizatorul/Clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează:
- prin contactarea Vânzătorului.

🌵 CONFIDENȚIALITATE🌵

cactusplay.ro va pastra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu vă fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fară consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestrictionat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. cactusplay.ro nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidentialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

🌵 RECLAMAȚII🌵


Dacă aveți nelămuriri sau reclamații, vă rugăm să ne contactați.
Raspundem rapid la orice solicitare!
În cazul în care o problemă legată de o comandă pare a nu putea fi soluţionată de persoana cu care discutaţi din departamentul de relaţii cu clienţii, va rugăm să luaţi legătura, pentru o conciliere directă gratuită, cu Alin Gheorghe/Bianca Gheorghe, Administratori al cactusplay.ro, pe adresa contact@cactusplay.ro şi vei fi contactat(ă) în maximum 48 de ore de către acesta.

🌵 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL🌵

Vă rugăm să parcurgeți Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

🌵 FOLOLSIREA COOKIE-URILOR🌵

Vă rugăm să parcurgeți Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

🌵 FORȚĂ MAJORĂ🌵

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

🌵 LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA 🌵

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Utilizatori / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.